Upozornění

Tato multimediální reportáž obsahuje zvukovou stopu. Máte zapnuté reproduktory, případně nasazená sluchátka?

Procházejte stránky otáčením kolečka myši nebo šipkami na klávesnici

Listujte tahem prstu po obrazovce

Spustit

zazraky-11-protonove-ozarovani

Logo https://samizdat.pageflow.io/zazraky-11-protonove-ozarovani/embed

Jít na první stránku

MUDr. Jiří Kubeš, primář Protonového centra v Praze

Co je pro vás největším pokrokem v medicíně?

0:00
/
0:00
Podívejte se

Jít na první stránku
Atom se skládá z jádra obklopeného záporně nabitými elektrony. Jádro každého atomu se skládá z protonů. Většina jader obsahuje i neutrony, které jsou bez náboje.

Protony v centru vznikají odštěpením z jádra molekuly vodíku.

Oproti klasické radioterapii mají protony schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru, ta by tak neměla mít dopad na zdravé tkáně v okolí nádoru. 

Cyklotron – „srdce“ celého Protonového centra – urychluje protony na energii odpovídající 2/3 rychlosti světla. Do jednotlivých ozařoven pak protony usměrňují magnety.


Jít na první stránku
V cyklotronu se protony urychlují pomocí vysokofrekvenčního střídavého elektrického proudu – elektrické pole mezi elektrodami působí vždy takovým směrem, aby zvýšilo rychlost částic.

Z cyklotronu protony vyletují do rozvodů, kde je usměrňují silné magnety. Ty jednak udržují protony v paprsku, jednak je pak přesměrovávají do jednotlivých ozařoven. V daný moment může protonový svazek používat vždy jen jedna ozařovna.
Jít na první stránku
Před začátkem celé terapie lékaři udělají sérii CT snímků a z těch pak vytvoří 3D model lokality, kterou zamýšlejí ozařovat. 

Každému pacientovi vyrobí na míru fixační pomůcku, která ho potom pevně drží na ozařovacím stole. Jde o plastovou mřížku, ta se nahřeje a následně vytvaruje přesně podle těla pacienta. Tento proces není nijak nepříjemný, pacient se jen musí připravit na to, že je plast „vlhký“. Po skončení léčby si pacient může svoji pomůcku odnést domů na památku.

Pro co nejpřesnější zaměření slouží zlatá zrna, která lékaři zavedou pacientovi do těla. Přímo na ozařovně pak před každým ozařováním na rentgenovém snímku porovnávají, jestli pacient leží ve správné poloze. Díky robotickému ozařovacímu lůžku pak můžou pacienta nastavit na milimetr přesně.
  
Nejčastěji musí pacient podstoupit pět ozařování. V takovém případě dochází do Protonového centra ob den, víkendy má vždy volné.

Samotné ozařování trvá jen několik minut, polohování pacienta ale může laborantům zabrat více času. Celkem tak pacient v centru stráví každý den zhruba půl až tři čtvrtě hodiny.
Jít na první stránku
Postup při vytváření ozařovacího plánu popisuje reportérovi Vojtěchu Kovalovi hlavní fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček.
Jít na první stránku
V čem je tajemství protonové přesnosti?

Protony se pomocí magnetů zaměřují do velmi úzkého svazku, říká se mu tužkový. Lékaři jsou tak schopni v daném okamžiku ozářit velmi malou plochu.
  
Díky fyzikálním vlastnostem protonů se navíc paprsek dokáže zastavit přímo v nádoru, a neozářit tak tkáň za ním, což je jeho nejdůležitější vlastnost.
Jít na první stránku
Protonové centrum má celkem 4 ozařovny, z toho v jedné se používá fixní paprsek.

Na léčbu rakoviny prostaty se používá fixní paprsek, v dalších ozařovnách jsou ale lékaři schopní otáčet celým ozařovacím tělesem tak, aby pacienta ozařovali v ideálním úhlu.

Pacient v ozařovně vidí jen ozařovací hlavici, celá konstrukce gantry (ozařovacího zařízení) je však přes deset metrů vysoká – zabírá více než čtyři patra Protonového centra.
Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Poslechněte si
Ocelová konstrukce gantry připomíná teleskop ve hvězdárně.

Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Poslechněte si
Reportér Vojtěch Koval vás teď provede Protonovým centrem.

Místo natáčení: Protonové centrum, Praha
Reportér: Vojtěch Koval
Fotograf a kameraman: Ondřej Manda
Multimediální reportáž: Damian Machaj
Odborný konzultant: MUDr. Ctirad Lakomý
Pozn.
: Část materiálu poskytlo Protonové centrum v Praze.

Objevte Zázraky medicíny – 11 reportáží z operačních sálů

Jít na první stránku

Cílem každé metody léčby rakoviny je odstranit z těla nádor: 

chirurgicky - lékaři jsou někdy nuceni odstranit i další rakovinou zasažené části, jde o velký zásah pro organismus

ozařováním - radioterapie používá k ničení zhoubných buněk fotony, které ale nelze zaměřit pouze na nádor; poškozeny jsou tedy i okolní – zdravé tkáně

chemoterapie -  nejčastěji jde o nitrožilní podávání léků, toxických látek, tzv. cytostatik; ty ale mívají nežádoucí účinky v celém organismu   –  spolu s nádorovými buňkami ničí i ty zdravé

protonová léčba - k ničení nádorových buněk ozařováním používá protony, které lze cíleně zaměřit většinově pouze na napadenou tkáň; dosud však není přesně známo, jestli proud neuronů, který při protonovém záření vzniká, dlouhodobě nezpůsobuje zdravotní obtíže
Jít na první stránku
Pokračujte dolů Swipe to continue
Pokračujte tahem prstu