Upozornění

Tato multimediální reportáž obsahuje zvukovou stopu. Máte zapnuté reproduktory, případně nasazená sluchátka?

Procházejte stránky otáčením kolečka myši nebo šipkami na klávesnici

Listujte tahem prstu po obrazovce

Spustit

zazraky-9-operace-mozku

Logo https://samizdat.pageflow.io/zazraky-9-operace-mozku/embed

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze jsme natáčeli operaci pacientky, již se v mozku vytvářejí tzv. kavernomy – drobná klubíčka cév, která praskají a způsobují krvácení do mozku a epileptické záchvaty. 

Díky velkému posunu v oblasti zobrazovacích metod – především počítačové tomografii a magnetické rezonanci –  jsou dnes doktoři schopní tyto a podobné útvaru v mozku přesně lokalizovat. Tím se naprosto zásadně snížilo riziko celé operace.

V tomto díle Zázraků medicíny uvidíte precizní práci českých neurochirurgů.
Jít na první stránku

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze

Co je největší zázrak medicíny?

0:00
/
0:00
Podívejte se

Jít na první stránku
Mozek tvoří zhruba 2 % hmotnosti člověka.

Mozek je nejhladovějším orgánem lidského těla, spotřebuje 20 % příjmu glukózy.

Rozvoj intelektu dětí je určován zesílením kůry čelních mozkových laloků kolem jedenáctého roku života. 
Jít na první stránku
Ještě než lékaři začnou se samotným odstraněním kavernomu z mozku, musí provést kraniotomii – zjednodušeně řečeno otevřít pacientovi lebku. Lékař nejdříve vyvrtá tři menší otvory a pak speciálním nožem odřízne kostní ploténku. Poté si půlkruhovým řezem nařízne tvrdou plenu, aby se dostal tam, kam potřebuje.

Jít na první stránku
Operaci neurochirurg provádí přes mikroskop. Při operaci sedí na speciálním křesle, nohama může ovládat výšku i náklon židle, ruce má opřené o nastavitelné područky tak, aby mohl být v klidu a hýbat jen zápěstími. Jediné nástroje, které potřebuje, jsou bipolární pinzeta (elektrický nůž) a odsávačka, kterou si čistí operační prostor od krve.
Jít na první stránku
Pomocí navigačního systému si mohou lékaři na 3D modelu pacientova mozku ověřit, že míří přímo ke kavernomu. Pacienta snímá speciální kamera, jež porovnává polohu zaměřovacích tělísek a jehly, kterou chirurg zavede do mozku. V průběhu operace ověřuje vysláním elektrických impulsů do místa mozku, kde operuje, jestli neohrožuje některé z důležitých center.

Jít na první stránku
Před rozvojem zobrazovacích metod neurochirurgové polohu nádorů v mozku určovali jen podle nepřímých známek tlaku – podle polohy cév atd. Co přesně operují, tak věděli často až poté, co nařízli tvrdou plenu. Zásadní je tak teď pečlivá příprava a zaměření nádorů a podobných komplikací, často lékaři přeměřují polohu nádoru v průběhu operace na magnetické rezonanci.
Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Poslechněte si
Reportér Vojtěch Koval vás teď provede celou operací.

Místo natáčení: Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Reportér: Vojtěch Koval
Fotograf a kameraman: Ondřej Manda
Multimediální reportáž: Damian Machaj, Vojtěch Koval
Odborný konzultant: MUDr. Ctirad Lakomý
Pozn.
: Část materiálu poskytla 1. lékařská fakulta UK Praha.

Objevte Zázraky medicíny – 11 reportáží z operačních sálů

Jít na první stránku

Cílem každé metody léčby rakoviny je odstranit z těla nádor: 

chirurgicky - lékaři jsou někdy nuceni odstranit i další rakovinou zasažené části, jde o velký zásah pro organismus

ozařováním - radioterapie používá k ničení zhoubných buněk fotony, které ale nelze zaměřit pouze na nádor; poškozeny jsou tedy i okolní – zdravé tkáně

chemoterapie -  nejčastěji jde o nitrožilní podávání léků, toxických látek, tzv. cytostatik; ty ale mívají nežádoucí účinky v celém organismu   –  spolu s nádorovými buňkami ničí i ty zdravé

protonová léčba - k ničení nádorových buněk ozařováním používá protony, které lze cíleně zaměřit většinově pouze na napadenou tkáň; dosud však není přesně známo, jestli proud neuronů, který při protonovém záření vzniká, dlouhodobě nezpůsobuje zdravotní obtíže
Jít na první stránku
Pokračujte dolů Swipe to continue
Pokračujte tahem prstu